En brottmålsadvokat med särskild inriktning mot straffrätt


Brottmål och brottmålsadvokat i Stockholm

En komplett brottmålsadvokat

Vi har kunskap och erfarenhet av alla typer av brottmål och bistår med duktiga och erfarna brottmålsadvokater för att ge bästa möjliga biträde vid kontakt med polis och i domstol och rättssalar. Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Vi förordnas av tingsrätten eller på begäran av den enskilde.

En brottmålsadvokat i Stockholm men med hela landet som arbetsfält

Advokatfirman Defens har kontor i Gamla Stan, mitt i Stockholm med rymliga och trivsamma lokaler som lämpar sig väl för givande möten med klienter. Utgångspunkten är Stockholm men Advokatfirman Defens har hela landet som arbetsfält.

Men än bara en brottmålsadvokat

Advokatfirmans medarbetare åtar sig huvudsakligen försvararuppdrag och uppdrag som målsägandebiträde. På advokatfirman finns även omfattande kompetens att handlägga ärenden inom civil- och förvaltningsrätt, då främst för privatpersoner och mindre företag.

En brottmålsadvokat med gedigen erfarenhet

Advokatfirman Defens medarbetare har erfarenhet från etablerade advokatbyråer, domstolsväsende samt åklagarmyndighet. Samtliga advokatfirmans principaler är tingsmeriterade. Självklart är vi medlemmar i Svenska Advokatsamfundet.

Vill du veta mer om hur Advokatfirman Defens brottmålsadvokater kan hjälpa dig? Kontakta oss

Du bör alltid ha en advokat närvarande vid polisförhör, oavsett

Anton StrandBrottmålsadvokat - Advokatfirman Defens


3 vanliga frågor om brottmål

Hur länge kan en misstänkt som gripits av polisen hållas kvar?

Den som har omhändertagits för förhör får hållas kvar i högst 6 timmar. Om det därefter är av synnerlig vikt att den som är misstänkt för ett brott är tillgänglig för fortsatt förhör kan han hållas kvar i ytterligare 6 timmar (om man är under 15 år gäller 3 + 3 timmar). Läs mer

Bör den som har kallats till polisförhör ha en advokat med sig vid förhöret? 

Ja, om den som är misstänkt eller kommer att delges misstanke för brottet rekommenderas att inte medverka på ett polisförhör utan att ha en försvarare med sig vid förhöret. Om man går på ett polisförhör och delges misstanke om brott under förhöret rekommenderas att säga att man inte vill fortsätta förhöret utan att en försvarare är närvarande. Läs mer

Har den som blivit utsatt för ett brott eller som är misstänkt för brott rätt att välja vilken advokat den vill?

Ja, då ska man meddela polisen eller åklagaren vilken advokat som önskas. Det är sedan tingsrätten som bestämmer om man har rätt till en advokat och om man kan få den man föreslagit. Om man inte önskar någon särskild försvarare så utser tingsrätten en som de väljer på en lista. Läs mer