Alexander Olsson

Alexander Olsson

Biträdande jurist

Alexander Olsson arbetar med brottmål, socialrätt, migrationsrätt och familjerätt.

Inom brottmål åtar sig Alexander uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och privat försvarare.

På det migrationsrättsliga området arbetar Alexander som offentligt biträde i mål rörande asyl, förvar, arbetstillstånd samt anknytning.

Inom socialrätt åtar sig Alexander uppdrag som offentligt biträde enligt LVU, LVM och LPT.

Inom familjerätt åtar sig Alexander uppdrag som ombud vid skilsmässor/bodelningar samt i mål om barn (vårdnad, boende och umgänge) samt även arv.

Alexander skrev sitt examensarbete inom straff- och processrätt. Under sin studietid läste Alexander specialkurser inom förhandling och medling samt migrationsrätt. Alexander har även sedan tidigare en examen inom psykologi.

Alexander drivs av att arbeta med människor och att bistå med juridisk hjälp i både små och stora frågor.

  • • Juristexamen, Uppsala universitet år 2022
  • • Psykologi MA University of Dundee 2015