Camilla Orefjärd

Advokat

Camilla arbetar med brottmål, familjerätt och socialrätt. Hon åtar sig uppdrag som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Camilla åtar sig även uppdrag som ombud i familjerättsliga mål och offentligt biträde enligt LVU, LVM, LRV och LPT. 

Camilla besitter särskild kompetens inom barnrätt och är engagerad i olika ideella organisationer. Hon har bland annat föreläst på Internationella brottsofferdagen och Mänskliga rättighetsdagarna.

  • • Advokat, Advokatfirman Defens sedan år 2020
  • • Barnrättsjurist, BRIS – Barnens rätt i samhället år 2018-2020
  • • Advokat, Advokatfirman Defens år 2013-2018
  • • Advokatbyråer i Stockholm och Paris år 2011-2013
  • • Familjens jurist år 2008-2010
  • • Sorbonne Université, Paris år 2010-2011
  • • Juristexamen, Master of Laws (LL.M.) Lunds Universitet, år 2004-2010