Harri Keränen

Advokat

Advokat Harri Keränen arbetar med brottmål och åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Advokat Harri Keränen åtar sig även uppdrag som offentligt biträde enligt LVU, LVM och LPT. Advokat Harri Keränen har även bred erfarenhet av civilrättsliga processer och åtar sig uppdrag som ombud vid tvistemål.

  • • Advokatfirman Defens sedan år 2016
  • • AML & Fraud specialist, Nordea år 2016
  • • Skadehandläggare, Trygg-Hansa år 2015
  • • Juristexamen, Uppsala universitet, år 2016
  • • Studier i retorik vid Lunds universitet, år 2011
  • • Studier i statsvetenskap vid Södertörns högskola, år 2010
  • • Studier i kriminologi vid Stockholms universitet, år 2009