Linnea Larsson

Linnea Larsson

Advokat

Advokat Linnea Larsson arbetar främst med brottmål och familjerätt. Inom brottmål arbetar Linnea som. Inom familjerätt åtar Linnea sig Linnea uppdrag som ombud i mål om barns vårdnad, boende och umgänge samt i mål om bodelning och underhåll.

Inom socialrätt åtar sig Linnea uppdrag som offentligt biträde enligt LVU, LVM och LPT. På det migrationsrättsliga området åtar sig Linnea uppdrag som offentligt biträde i mål rörande asyl, förvar, arbetstillstånd samt anknytning.

Under sin utbildning läste Linnea fördjupningskurser inom straff- och processrätt och medicinsk rätt. Linnea skrev sitt examensarbete om psykiatrisk vård på häkte.

Linnea drivs av att arbeta med människor och att bistå med juridisk hjälp i både små och stora frågor.

  • • Advokatfirman Defens sedan år 2019
  • • Jurist, Institutet för Medicinsk Rätt år 2018
  • • Kriminalvårdare, Kriminalvården år 2015-2017
  • • Juristexamen, Uppsala universitet år 2018
  • • Utbytestermin, San Diego State University år 2016