Olof Bexell

Advokat

Advokat Olof Bexell arbetar främst med brottmål (inklusive ekobrott) som offentlig eller privat försvarare. Olof Bexell åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Olof Bexell har sin bakgrund inom den ekonomiska familjerätten och åtar sig därför även civilrättsliga uppdrag rörande dödsbo, bodelning och samägande.

Inom förvaltningsrätt åtar sig Olof Bexell uppdrag som offentligt biträde inom tvångsmål (LVU, LVM, LPT och LRV).

  • • Advokatfirman Defens sedan år 2016
  • • Familjens jurist i Stockholm, år 2013 – 2016
  • • Iustus förlag, år 2009 – 2013
  • • Reklambyrån Prinfo I&N (nuvarande PCG), år 2007 – 2009
  • • Juristexamen, Uppsala universitet, år 2013
  • • Medie- och Kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola, år 2005 – 2007