Sara Valentin

Biträdande jurist

Sara Valentin arbetar med brottmål, migrationsrätt, socialrätt och familjerätt. Inom brottmål åtar sig Sara uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och privat försvarare. På det migrationsrättsliga området arbetar Sara som offentligt biträde i mål rörande asyl, förvar, arbetstillstånd samt anknytning. Inom socialrätt åtar sig Sara uppdrag som offentligt biträde inom LVU, LVM och LPT. Inom familjerätt arbetar Sara som ombud i mål om vårdnad, boende och umgänge samt bodelning, arv och med upprättande av andra familjerättsliga avtal.

Under sin utbildning läste Sara fördjupningskurser inom rättspsykologi, arvsrätt och barnrätt. Sara skrev sitt examensarbete om långa häktningstider för unga lagöverträdare.

Sara drivs av att arbeta med andra människor och att bistå med sina juridiska kunskaper för att ta tillvara individens intressen.

  • • Advokatfirman Defens sedan år 2020
  • • Receptionist på Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat AB år 2017-2019
  • • Juristexamen, Stockholms universitet år 2021