Tel: 076-242 39 16
E-post: tone.berggren@defens.se

Tone Berggren

Biträdande jurist

Tone Berggren arbetar med brottmål, familjerätt, socialrätt och migrationsrätt.

Inom brottmål åtar sig Tone Berggren uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och privat försvarare.
Tone Berggren är tingsmeriterad och har fullgjorde notarietjänstgöring vid Södertörns tingsrätt. Tone har även arbetat på Finansinspektionen och skrev sitt examensarbete om ekonomisk brottslighet.

Inom familjemål åtar sig Tone Berggren uppdrag som ombud i mål om barns vårdnad, boende och umgänge.

Tone Berggren biträder klienter i ärenden avseende tvångsomhändertagande av barn och unga (LVU), av missbrukare (LVM) och av psykiskt sjuka (LPT). På det migrationsrättsliga området åtar sig Tone Berggren uppdrag som offentligt biträde i mål rörande asyl, förvar, arbetstillstånd samt anknytning.

Erfarenhet

  • Advokatfirman Defens sedan år 2020
  • Tingsnotarie, Södertörns tingsrätt 2018-2020
  • Advokatfirman Hammarskiöld, 2017-2018
  • Finansinspektionen, 2016-2017

Utbildning

  • Juristexamen, Uppsala universitet år 2017.
  • Utbytesstudier vid den juridiska fakulteten, Universität Zürich, Schweiz, år 2015.