Tone BErggren

Biträdande jurist

Tone Berggren arbetar med brottmål, familjerätt och tvistemål.

Tone Berggren är tingsmeriterad och har fullgjort notarietjänstgöring vid Södertörns tingsrätt. Tone Berggren har även arbetat på Finansinspektionen och skrev sitt examensarbete om ekonomisk brottslighet.

Inom brottmål åtar sig Tone Berggren uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och privat försvarare. Inom familjemål åtar sig Tone Berggren uppdrag som ombud i mål om barns vårdnad, boende och umgänge.

Tone Berggren biträder klienter i ärenden avseende tvångsomhändertagande av barn och unga (LVU), av missbrukare (LVM) och av psykiskt sjuka (LPT).

  • • Advokatfirman Defens sedan år 2020
  • • Tingsnotarie, Södertörns tingsrätt 2018-2020
  • • Advokatfirman Hammarskiöld, 2017-2018
  • • Finansinspektionen, 2016-2017
  • • Juristexamen, Uppsala universitet år 2017.
  • • Utbytesstudier vid den juridiska fakulteten, Universität Zürich, Schweiz, år 2015.