Hoppa till innehåll

Det händer att det uppstår situationer i en familj som är svåra att hantera. Då kan det vara bra att kontakta en familjerättsadvokat på Defens för att få hjälp med att hantera ärendet.

Vad är en familjerättsadvokat?

En familjerättsadvokat är en advokat som är specialiserad på att hantera ärenden inom familjerätt, det vill säga juridiska frågor som rör familjer och relationer. Familjerättsadvokater kan hjälpa sina klienter med en rad olika är

Vanliga familjerättsärenden som Defens hanterar

Alla våra familjerättsadvokater är väl insatta i de flesta typer av ärenden som familjer behöver hjälp med att lösa. Detta är exempel på vanliga familjerättsärenden som vi hanterar på Advokatfirman Defens:

 1. Skilsmässa

  Skilsmässa är en av de vanligaste familjerättsärendena. När man bestämmer sig för att skiljas, måste paret ofta ta itu med frågor som fördelning av egendom, vårdnad om barn och eventuell underhållsbetalning.
 2. Vårdnad och umgänge

  Vårdnad och umgänge är också ett vanligt familjerättsligt ärende. När föräldrar separerar eller skiljer sig måste de komma överens om hur vårdnaden om barnen ska fördelas. Det vanligaste är att föräldrarna delar lika på vårdnaden, men ibland kan man inte komma överens och då kan den ena föräldern eller vilja ha hela vårdnaden om barnen. Om den ena föräldern blir vårdnadshavaren så behöver båda föräldrarna komma överens om hur umgänget med den andra föräldern ska se ut.
 3. Underhållsbidrag

  Underhållsbidrag kan komma att behöva betalas av den föräldern som inte har vårdnaden av barnen. Så om en förälder har vårdnaden om ett eller flera barn kan den andra föräldern bli skyldig att betala underhållsbidrag för att hjälpa till med kostnaderna för barnets uppväxt.
 4. Adoption

  Adoption kan vara ett krångligt förfarande. Om en person vill adoptera ett barn måste de gå igenom en omfattande rättslig process. Detta innefattar ofta utredningar av sökandens bakgrund och omständigheter samt utvärderingar av barnets situation.
 5. Arvstvister

  Arvstvister är verkligen något man ska försöka unvika och lösa på egen hand. Men när det inte går så är det god idé att ta hjälp av en jurist eller advokat som är väl insatt i rättsområdet. Situationen uppstår när någon avlider och det är då det kan uppstå tvister mellan olika arvingar om fördelningen av arvet. Dessa tvister kan ofta lösas genom förhandlingar eller genom domstolsförfaranden.
 6. Äktenskapsförord

  Äktenskapsförord är något många komme att tänka på när det är försent. Så därför ska man se till att skydda sin egendom innan en separation eller skilsmässa är ett faktum. Detta kan man göra genom att upprätta ett äktenskapsförord med hjälp av våra kunniga jurister och advokater som ser till att ni får villkor satta just utefter er unika situation. Mer information om äktenskapsförord finns på den här sidan.

Dessa är några av de vanligaste familjerättsärendena, men det finns också andra typer av ärenden som kan dyka upp beroende på de individuella omständigheterna.

Familjerättsadvokat Advokatfirman Defens

Vi är experter på att hantera vårdnadstvister

En vårdnadstvist är en rättslig process där två föräldrar som inte kan komma överens om vårdnaden om sitt barn, lämnar beslutet till en domstol. I en sådan situation kan en advokat vara till stor hjälp för att säkerställa att dina rättigheter och intressen som förälder skyddas.

Här är några skäl till varför en advokat är viktig vid en vårdnadstvist:

 • Juridisk expertis: En advokat som är specialiserad på familjerätt har expertkunskaper och erfarenhet som kan vara till stor hjälp i en vårdnadstvist. De kan hjälpa dig att förstå dina rättigheter och skyldigheter som förälder, samt guidar dig genom hela processen.
 • Förhandlingsförmåga: En advokat kan hjälpa dig att förhandla med den andra föräldern eller deras advokat för att nå en lösning som är i bästa intresse för ditt barn. De kan hjälpa dig att förhandla om vårdnad, umgänge och underhåll.
 • Rättssalserfarenhet: En advokat kan representera dig i rätten och agera som din röst under en vårdnadstvist. De kan hjälpa dig att presentera din sak på ett övertygande sätt för att övertyga domaren om att dina förslag är bäst för ditt barn.
 • Minska stressen: En vårdnadstvist kan vara en mycket stressig och känslomässig process. Att ha en erfaren advokat vid din sida kan hjälpa dig att känna dig trygg och minska stressen under processen.

Sammanfattningsvis är en familjerättsadvokat viktig vid en vårdnadstvist eftersom de kan ge dig juridisk expertis, förhandlingsförmåga, rättssalserfarenhet och minska stressen i en komplex och känslomässig process.

Kontakta oss om du behöver hjälp

Är du på väg in i en vårdnadstvist eller har ni blivit oense om vem som har rätt till vad i en arvsfördelning? Oavsett vad ni behöver hjälp med så kan det vara bra att höra med någon av våra jurister och advokater först. På vår kontaktsida finns all information du behöver för att komma i kontakt med oss. Du kan också besöka sidan medarbetare där alla våra jurister och advokater finns.