Tel: 073 58 93 638
E-post: anton.strand@defens.se

Anton Strand

Advokat och delägare

Advokat Anton Strand arbetar med brottmål som försvarare och målsägandebiträde. Advokat Anton Strand har tidigare erfarenhet från arbete som åklagare samt från domstol. Anton föreläser även i straff- och processrätt vid bl a Fakultetskurser och på juristlinjen.

Anton är en av grundarna av advokatfirman Defens. Han har bred erfarenhet av brottmål och han har företrätt klienter i många uppmärksammade fall. Anton har även medverkat som juridisk expert vid TV-produktioner och har i flera olika sammanhang offentligt debatterat rättssäkerhetsfrågor. För mer info:  Anton Strand – Wikipedia
Erfarenhet

  • Advokatfirman Defens sedan år 2011
  • Advokatfirman Althin, år 2007-2011
  • Västerorts åklagarkammare i Stockholm år, 2005-2007
  • Tingsnotarie vid Linköpings tingsrätt, år 2003-2005


Utbildning

  • Studier i juridik och ekonomi vid University of Austin Texas – USA, år 2003
  • Studier i kriminologi och statsvetenskap, Stockholms universitet, år 2002
  • Juristexamen, Uppsala universitet år 2002