Migrationsrätt


Brottmålsadvokat och Sergels Torg

Vi kan migrationsrätt

Migrationsrätt är ett samlat begrepp på det område inom juridiken som handlar om rätten för en utländsk medborgare att befinna sig i Sverige.

På din sida

Migrationsrätt präglas ofta av att du känner dig osäker på vad lagen säger och hur processen går till. Vi har den kunskapen. Därför är Advokatfirman Defens medarbetare mycket noga med att förklara för dig vad lagen säger om din situation och var i processen du befinner dig.

Detta gör att du lättare kan fokusera på vad som är relevant.

Det gör också att du lättare kan hjälpa oss att ge dig den rådgivning du behöver för bästa möjliga kommunikation med Migrationsverket och eventuella domstolar.

Vill du veta mer om hur Advokatfirman Defens kan hjälpa dig inom migrationsrätt? Kontakta oss

En person kan inte tas i förvar enbart på grund av att han eller hon har ett avvisnings- eller utvisningsbeslut

Kamo MoghadasAdvokat - Advokatfirman Defens


Relaterad ordlista

Uppehållstillstånd kallas ett tillstånd för en icke-medborgare att bosätta sig på ett lands territorium. En icke-medborgare som saknar uppehållstillstånd (eller andra handlingar som krävs för vistelse i ett land, till exempel visum) kan bli avvisad/utvisad av myndighet till det landet där personen är medborgare. Uppehållstillstånd kan återkallas bland annat på grund av brott eller på grund av att personen har bosatt sig i ett annat land.

Uppehållsrätt är en rätt för EU- och EES-medborgare samt deras familjemedlemmar att vistas i Sverige mer än grundläggande tre månaderna utan uppehållstillstånd. I motsats till uppehållstillstånd behöver man inte ansöka om uppehållsrätt utan en registrering hos Migrationsverket är tillräcklig.

Förvar/förvarsbeslut
Förvar används i huvudsak för att säkerställa att en person är tillgänglig så att ett beslut om avvisning eller utvisning kan genomföras. Förvar kan även användas om det är nödvändigt för att utreda någons rätt att vistas i landet eller om någons identitet är oklar. Beslut om förvar kan fattas av Migrationsverket, Polismyndigheten eller en domstol.