Civilrätt


Civilrätt Advokatfirman Defens

En annan del av juridiken

Civilrätt är den del av juridiken som inte har med den offentliga rätten att göra och som reglerar förhållandet mellan enskilda personer. Den offentliga rätten är de lagar och regler som reglerar förhållandet mellan enskilda och staten (det offentliga).

Civilrätten är mycket omfattande. Kärnan för civilrätten är avtals- och skadeståndsrätten.

Kompetens och erfarenhet inom civilrätt

Bland våra medarbetare finns erfarenhet från Sveriges ledande affärsjuridiska byråer. Därför har vi den kunskap och kompetens som behövs för att företräda dig som är privatperson eller är ett mindre bolag.

Vill du veta mer om hur Advokatfirman Defens kan hjälpa dig inom civilrätt? Kontakta oss

Vi ger dig tryggheten i att anlita endast en advokatbyrå, oavsett rättsområde

Johan NilssonAdvokat - Advokatfirman Defens


Relaterad ordlista

Avtalsrätt är det juridiska område som koncentrerar sig på hur avtal kommer till stånd, avtals giltighet samt avtalstolkning.

Skadeståndsrätt är en gren av civilrätt som behandlar skadestånd. Den reglerar vem som har rätt till skadestånd, och hur stort skadeståndet skall vara. Den ger enskilda personer möjlighet att utkräva ansvar från någon annan. Skadeståndsrätten är inte en del av straffrätten, men behandlar ofta samma rättsfall.