Hoppa till innehåll

Civilrätt

Även om vi huvudsakligen fokuserar på brottmål, vårdnadsmål och förvaltningsrätt så har vi kunniga advokater och jurister inom civilrätt som står redo att hjälpa er.

Civilrätt är den del av juridiken som inte har med den offentliga rätten att göra och som reglerar förhållandet mellan enskilda personer. Den offentliga rätten är de lagar och regler som reglerar förhållandet mellan enskilda och staten (det offentliga).

Civilrätten är mycket omfattande men kärnan för civilrätten är avtals- och skadeståndsrätten.

Bland våra medarbetare finns erfarenhet från Sveriges ledande affärsjuridiska byråer. Vi har den kunskap och kompetens som behövs för att företräda dig som är privatperson eller ett mindre bolag.

Avtalsrätt är det juridiska område som koncentrerar sig på hur avtal kommer till stånd, avtals giltighet samt avtalstolkning.

Skadeståndsrätt är en gren inom civilrätten som behandlar skadestånd. Den reglerar vem som har rätt till skadestånd, och hur stort skadeståndet skall vara. Den ger enskilda personer möjlighet att utkräva ansvar från någon annan.

"Vi ger dig tryggheten i att anlita endast en advokatbyrå, oavsett rättsområde"
Anton Strand
Advokat & Delägare