Hoppa till innehåll

Rättsområden

När ett problem uppkommer kan Advokatfirman Defens bistå med rättslig rådgivning och företräda dig vid en eventuell process. Vi brinner för att tillvarata din rätt och besitter den kunskap som behövs för att göra det. Med någon från Advokatfirman Defens som ditt ombud kommer du att vara i trygga händer. Vi har en bred kompetens och åtar oss uppdrag inom olika områden såsom:

Advokatbyrån har särskild inriktning på brottmål, som privat försvarare, offentlig försvarare, målsägandebiträde och som särskild företrädare för barn.

Läs mer

Vi besitter kunskap om arvsrätt, bodelning, underhåll, vårdnad, boende och umgänge. Vi åtar oss uppdrag inom familjerätt såsom arvsrätt, bodelning, underhåll, vårdnad, boende och umgänge.

Läs mer

Vi kan bistå som ombud i ärenden som rör asyl, uppehållsrätt, uppehållstillstånd, medborgarskap samt prövning av förvarsbeslut.

Läs mer

Vi har kunskap om tvångsomhändertagande enligt lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT), lag om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare (LVM) och lag om rättspsykiatrisk vård (LRV).

Läs mer

Vi har även kunskap och kompetens inom affärsjuridik och kan företräda dig som är privatperson eller ett mindre bolag.

Läs mer

Vi åtar oss uppdrag som Offentlig försvarare Privat försvarare Målsägandebiträde Särskild företrädare för barn
Vi åtar oss aldrig ett uppdrag som inte kan hanteras med en hundraprocentig professionalitet. Detta gäller såväl på det juridiska som sociala planet.