Vad kan vi hjälpa dig med?


Brottmål

Advokatbyrån med den särskilda inriktningen på brottmål, som försvarare/offentlig försvarare, målsägandebiträden och som särskild företrädare för barn.

Familjerätt

Arvsrätt, bodelning, underhåll, vårdnad, boende och umgänge samt förordnanden som boutredningsman för dödsbo eller bodelningsförrättare vid äktenskapsskillnad.

Socialrätt

Tvångsomhändertagande enligt lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT), lag om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare (LVM) och lag om rättspsykiatrisk vård (LRV).

Migrationsrätt

Ombud i ärenden som rör asyl, uppehållsrätt, uppehållstillstånd, medborgarskap samt prövning av förvarsbeslut.

Civilrätt

Kunskap och kompetens från affärsjuridikvärlden för att företräda dig som är privatperson eller är ett mindre bolag.