Advokatfirman Defens Pressmaterial

Välkommen att använda Advokatfirman Defens pressmaterial i form av bilder på medarbetare och grafiska objekt. Meddela oss för skriftligt medgivande och vid användning ska källan anges.


Pressbilder

Här kan du ladda ner Advokatfirman Defens pressbilder.

Anton Strand, Advokat och Delägare

Gustaf Ljungström, Advokat och Delägare

Anna Ekström, Biträdande jurist

Johan Nilsson, Advokat

Olof Bexell, Advokat

Harri Keränen, Advokat

Nils Svantemark, Biträdande jurist

Samtliga fotografier på denna hemsida är upphovsrättsligt skyddade. Det innebär att Ni endast äger rätt att använda och publicera fotografier från denna hemsida efter att ha fått godkännande, genom kontakt med advokatfirman.