Hoppa till innehåll

Kunniga och erfarna brottmålsadvokater i Stockholm och Uppsala

På Advokatfirman Defens finns advokater som är verksamma inom många rättsområden men det är framförallt brottmål som vi är specialiserade på.

Vi har kunskap och erfarenhet av alla typer av brottmål och bistår med duktiga och erfarna brottmålsadvokater och jurister för att ge bästa möjliga biträde vid kontakt med polis och i domstol och rättssalar. Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Vi förordnas av tingsrätten eller på begäran av den enskilde.

Advokatfirman Defens har kontor i Gamla Stan i Stockholm samt i Uppsala, med rymliga och trivsamma lokaler som lämpar sig för givande möten med klienter. Utgångspunkten är Stockholm och Uppsala men Advokatfirman Defens åtar sig uppdrag i hela landet.
Advokatfirman Defens medarbetare har erfarenhet från etablerade advokatbyråer, domstolsväsende samt åklagarmyndighet. Samtliga advokatfirmans principaler är tingsmeriterade. Självklart är vi medlemmar i Svenska Advokatsamfundet.

Hur länge kan en misstänkt som gripits av polisen hållas kvar?

Den som har omhändertagits för förhör får hållas kvar i högst 6 timmar. Om det därefter är av synnerlig vikt att den som är misstänkt för ett brott är tillgänglig för fortsatt förhör kan han hållas kvar i ytterligare 6 timmar (om man är under 15 år gäller 3 + 3 timmar). Därefter kan beslut fattas om anhållande och sedan häktning.

Bör den som har kallats till polisförhör ha en advokat med sig vid förhöret? 

Ja, om den som är misstänkt eller kommer att delges misstanke för brottet rekommenderas att inte medverka på ett polisförhör utan att ha en försvarare med sig vid förhöret. Om man går på ett polisförhör och delges misstanke om brott under förhöret rekommenderas att säga att man inte vill fortsätta förhöret utan att en försvarare är närvarande.

Har den som blivit utsatt för ett brott eller som är misstänkt för brott rätt att välja vilken advokat den vill?

Ja, då ska polisen eller åklagaren meddelas vilken advokat som önskas. Det är sedan tingsrätten som bestämmer om den misstänkte eller målsägande har rätt till en advokat och om den advokat som föreslagits utses. Om det inte finns något särskilt önskemål om försvarare eller målsägandebiträde väljs och utses dessa av tingsrätten.

"Du bör alltid ha en advokat närvarande vid polisförhör, oavsett"
Anton Strand
Advokat & Delägare