Hoppa till innehåll

Nora el Massry

Biträdande jurist

Nora El Massry arbetar med brottmål, migrationsrätt, socialrätt och familjerätt. Inom brottmål åtar sig Nora uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och privat försvarare. På det migrationsrättsliga området arbetar Nora som offentligt biträde i mål rörande asyl, förvar, arbetstillstånd samt anknytning. Inom socialrätt åtar sig Nora uppdrag som offentligt biträde enligt LVU, LVM och LPT. Inom familjerätt arbetar Nora som ombud i mål om barn gällande vårdnad, boende och umgänge.

Nora skrev sitt examensarbete om bevissvårigheter vid hedersrelaterade brott och har under sin utbildning läst fördjupningskurser inom straffrätt och internationell privat- och processrätt.

Nora drivs av att hjälpa andra människor med sina juridiska kunskaper och på sådant sätt ta tillvara individens intressen och rättigheter.

  • • Advokatfirman Defens sedan år 2020
  • • Studentpoolen, 7WISE Advokatbyrå år 2019–2020
  • • Juristexamen, Uppsala universitet år 2021