Hoppa till innehåll

Linnea Arvidsson

Linnea Arvidsson (f.d. Larsson)

Advokat & Delägare

Advokat Linnea Arvidsson arbetar främst med brottmål och familjerätt. Inom brottmål arbetar Linnea som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Inom familjerätt åtar Linnea sig Linnea uppdrag som ombud i mål om barns vårdnad, boende och umgänge samt i mål om bodelning och underhåll.

Inom socialrätt åtar sig Linnea uppdrag som offentligt biträde enligt LVU, LVM och LPT. På det migrationsrättsliga området åtar sig Linnea uppdrag som offentligt biträde i mål rörande asyl, förvar, arbetstillstånd samt anknytning.

Under sin utbildning läste Linnea fördjupningskurser inom straff- och processrätt och medicinsk rätt. Linnea skrev sitt examensarbete om psykiatrisk vård på häkte.

Linnea drivs av att arbeta med människor och att bistå med juridisk hjälp i både små och stora frågor.

Linnea Larsson är ansvarig för kontoret i Eskilstuna.

  • • Advokatfirman Defens sedan år 2019
  • • Jurist, Institutet för Medicinsk Rätt år 2018
  • • Kriminalvårdare, Kriminalvården år 2015-2017
  • • Juristexamen, Uppsala universitet år 2018
  • • Utbytestermin, San Diego State University år 2016