Juridisk kompetens med personligt engagemang


Advokater inom familjerätt på Rådhuset i Stockholm

Familjerättsmedlare

Advokatfirman Defens åtar sig gärna förordnanden som boutredningsman för dödsbo eller bodelningsförrättare vid äktenskapsskillnad.

Juridisk konsultation inom familjerätt

I situationer inom familjerätt där tvist inte föreligger bistår Advokatfirman Defens gärna med juridisk konsultation. Önskar du upprätta testamente, äktenskapsförord, gåvobrev eller samboavtal, eller har du allmänna frågor kring arv eller samäganderätt? Då kan Advokatfirman Defens hjälpa dig.

Familjerätt – inte bara juridik

Advokatfirman Defens har lång erfarenhet och bred kunskap inom familjerättens områden och är också väl införstådda med att familjerättsliga frågor är av känslig karaktär. Advokatfirman Defens medarbetare är därför inte bara kompetenta juridiskt – det personliga engagemanget viktigt och våra medarbetare försöker alltid sätta oss in i klientens situation.

Undvik onödiga tvister i framtiden genom att upprätta testamente, äktenskapsförord eller samboavtal

Olof BexellAdvokat - Advokatfirman Defens


Relaterad ordlista

Boutredningsman: En boutredningsman företräder ett dödsbo och ansvarar för att bland annat avveckla skulder, förvaltning av kvarlåtenskapen, ansöka om konkurs och har redovisningsplikt. Boutredningsman förordnas av tingsrätt på begäran av dödsbodelägare.

Bodelningsförrättare: En bodelningsförrättare bistår med hjälp för att få till med en bodelning där du eller din partner vägrar att samarbeta vid äktenskapsskillnad.

Samäganderätt: gemensamt ägande av sak (såsom lös egendom, fastighet, aktie, obligation) som inte utgör bland annat bolagsförhållande eller samfällighet.