Socialrätt


Ingång till advokater inom Socialrätt

Socialrätt handlar om mer än bara juridik

Socialrätt är ett känsligt och personligt rättsområde som kräver mer än bara gedigen juridisk kompetens. Advokatfirman Defens åtar sig uppdrag som offentligt biträde i mål som avser frågor om tvångsomhändertagande enligt lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT), lag om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare (LVM) och lag om rättspsykiatrisk vård (LRV).

Förståelse för situationen i fokus

I fall rörande LVU kan även barnets vårdnadshavare i vissa fall ha rätt till ett offentligt biträde. Vad gäller Socialrätt är ärendena ofta av väldigt känslig karaktär. Vi är väl införstådda i att vi behöver förstå dig och din situation för att kunna ge dig bästa möjliga rådgivning. Därför är vi mycket noga med att lyssna på vad du har att säga och formar sedan våra råd utifrån detta.

Vill du veta mer om hur Advokatfirman Defens kan hjälpa dig inom socialrätt? Kontakta oss

Den som tvångsomhändertas har oftast rätt till ett offentligt biträde

Harri KeränenAdvokat - Advokatfirman Defens


Relaterad ordlista

LPT: står för lag om psykiatrisk tvångsvård
LVU: står för lag om vård av unga
LVM: står för lag om vård av missbrukare
LRV: står för lag om rättspsykiatrisk vård