Johan Nilsson

Advokat

Advokat Johan Nilsson arbetar med brottmål och åtar sig uppdrag som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Han åtar sig även familjerättsliga uppdrag samt LVU-, LVM-, och LPT-uppdrag. Advokat Johan Nilsson har tidigare erfarenhet från den affärsjuridiska advokatbyrån Hannes Snellman samt brottmålsbyrån Advokatgruppen Mikael Nilsson, såväl som erfarenhet från Hudiksvalls tingsrätt där han genomfört notarietjänstgöring.
  • • Advokatfirman Defens sedan år 2017
  • • Advokatgruppen Mikael Nilsson i Malmö år 2014-2017
  • • Hudiksvalls tingsrätt år 2012-2014
  • • Hannes Snellman Advokatbyrå år 2011-2012