Hoppa till innehåll

Mimmi Fordell

Biträdande jurist

Mimmi Fordell arbetar med brottmål, migrationsrätt, socialrätt och familjerätt. Inom brottmål åtar sig Mimmi uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och privat försvarare. Avseende det migrationsrättsliga området arbetar Mimmi som offentligt biträde i mål rörande asyl, förvar, arbetstillstånd samt anknytning. Mimmi åtar sig även uppdrag som offentligt biträde gällande socialrättsliga mål enligt LVU, LVM och LPT. Inom det familjerättsliga området arbetar Mimmi som ombud i mål om barn gällande vårdnad, boende och umgänge.

Mimmi har tidigare bland annat arbetat som föredragande jurist vid förvaltningsrätten i Linköping.

Mimmi har alltid haft ett stort intresse för humanjurdik och drivs av att tillvarata sina klienters intressen.

  • • Advokatfirman Defens sedan år 2023
  • • Intergiro 2020–2023
  • • Siemens 2019
  • • Skatteverket 2017
  • • Överförmyndarenheten 2017
  • • Förvaltningsrätten 2014–2016
  • • Juristexamen, Stockholms universitet år 2019
  • • Affärsjuridisk masterexamen, Linköpings universitet år 2014