När en vårdnadstvist uppstår finns vi där för dig.


Konsten att hantera en vårdnadstvist

En vårdnadstvist är ingen lätt situation eftersom det handlar om en själv, ens familj och i synnerhet om barn. Ingen förälder vill att barn ska fara illa vid en separation eller skilsmässa, och när en svår situation uppstår så är det alltid att rekommendera att anlita en bra och pålitlig jurist som verkligen klarar av att hantera vårdnadstvister. Att lösa en vårdnadstvist kräver professionell expertis med en stor förståelse för vad den som befinner sig i en vårdnadstvist går igenom.

Ingen vårdnadstvist är för stor, liten, svår eller ovanlig

Din vårdnadstvist är unik och därför är det viktigt att ditt juridiska ombud har rätt kompetens och erfarenhet av att hantera vårdnadstvister, men framförallt så krävs det ett engagemang, vilket är ett krav för att få jobba på Advokatfirman Defens. Vi tar oss an små som stora vårdnadstvistärenden. Det kan handla om allt från att få hjälp med mindre komplicerade överenskommelser till långa processer i flera instanser.

Barnets rätt ska tillvaratas i en vårdnadstvist

Chansa aldrig när det gäller vårdnaden av dina barn

Familjerättsärenden är personliga och handlar ofta om familj och barn och kan vara känslomässigt påfrestande på ett personligt plan. Därför ska man försäkra sig om att ha ett juridiskt ombud som kan företräda dig och verka för barnets bästa.

Tveka inte att ta kontakt om du behöver hjälp

Ta en första kontakt och få svar direkt från en av våra kunniga advokater eller biträdande jurister om hur vi kan hjälpa dig.

Ring 08-24 26 10 eller fyll i kontaktformuläret, alternativt skicka e-post till info@defens.se så hjälper vi dig att hantera er vårdnadstvist.

Som advokat i vårdnadstvister är det viktigt att företräda klienten och verka för dennes och barnens intressen och jobba professionellt.

Linnea LarsssonBiträdande jurist - Advokatfirman Defens


Vad är en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist uppstår när föräldrar inte kan komma överens om hur vårdnaden av gemensamma barn ska delas upp.

Utgångspunkten enligt lagen (se huvudregeln i 6 kap. 2 och 3 §§ föräldrabalken) är att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad.