Hoppa till innehåll

Misstänkt för narkotikabrott

Att vara misstänkt för narkotikabrott kan vara en av de mest skrämmande upplevelserna i någons liv. Det är av yttersta vikt att förstå de nyanserade lagarna och hur man bäst navigerar i rättsväsendet. Här finns all information du behöver ifall du är misstänkt för narkotikabrott och vikten av att ha en skicklig advokat vid sin sida. På sidan brottmål finns mer information om brottmål

Gör såhär om du är misstänkt för narkotikabrott

Om du blir misstänkt för narkotikabrott i Sverige bör du omedelbart vidta vissa åtgärder för att skydda dina rättigheter och ge dig själv de bästa förutsättningarna i en eventuell kommande rättsprocess:

 1. Tala inte med polisen utan en advokat: Det är din rättighet att inte svara på frågor utan att först ha konsulterat en advokat. Även om du känner att du inte har något att dölja, kan det du säger användas mot dig i en rättegång.
 2. Kontakta en advokat: Detta är det absolut viktigaste steget därför att en advokat kan ge dig råd om hur du bäst hanterar situationen, representera dig under förhör och hjälpa dig genom den juridiska processen. Klicka här för att komma i kontakt med en advokat.
 3. Om polisen kommer till dig: Om polisen kommer för att prata med dig, prata inte utan att en advokat är närvarande. Ifall polisen kommer för gripa dig, följ med lugnt och gör som de säger. Att göra motstånd kan leda till ytterligare anklagelser.
 4. Beroende på brottets allvar och bevisen mot dig kan du bli häktad i väntan på rättegång.
 5. Ta reda på dina rättigheter: Om du inte har råd med en advokat, kan du ha rätt till en offentlig försvarare. I Sverige har du också rätt till en tolk om svenska inte är ditt modersmål.
 6. Var ärlig mot din advokat: För att din advokat ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver han eller hon veta allt om situationen. Kom ihåg att allt du säger till din advokat är konfidentiellt.
Misstänkt för narkotikabrott

Om du misstänks för narkotikabrott, oavsett om det är för ringa narkotikabrott, grovt narkotikabrott eller för ett synnerligen grovt narkotikabrott, kan konsekvenserna vara allvarliga. Det är därför avgörande att omedelbart vidta de rätta stegen för att skydda dina rättigheter, med hjälp av våra kunniga advokater. Du kan ockå läsa mer om brottmål som är det rättsområde som narkotikabrott hör till.

De olika typerna av narkotikabrott

Ringa narkotikabrott

 • Ofta kopplat till mindre mängder narkotika, vanligtvis avsedd för eget bruk.
 • Straffet kan variera från böter till sex månader i fängelse.

Narkotikabrott av normalgraden

 • När mängden narkotika överstiger det som klassificeras som ringa men inte uppfyller kriterierna för grovt.
 • Brottet kan leda till upp till två år i fängelse.

Grovt narkotikabrott

 • Innefattar större mängder narkotika eller narkotika till försäljning.
 • Straffet ligger mellan två till tre år i fängelse, men kan i vissa fall vara ännu längre.

Synnerligen grovt narkotikabrott

 • De mest allvarliga fallen där stora mängder narkotika är inblandade eller där det finns andra försvårande omständigheter.
 • Kan resultera i flera års fängelse.

För mer ingående detaljer de olika typerna och gränsdragning ska du höra med någon av våra advokater med särskild inriktning som försvarare för narkotikabrott.

Rättssal där man döms om man är skyldig till narkotika i överlåtelsesyfte eller annat brott som kan ge böter eller fängelse.

Narkotikastrafflag (1968:64)

Det finns en tydlig och omfattande lag som omfattar all typ av narkotikabrott. På lagen.nu kan du hitta hela lagen.

Vem kan bli misstänkt?

Varje individ som kommer i befattning med narkotika kan bli misstänkt för narkotikabrott. Det kan vara alltifrån att ha narkotika avsedd för eget bruk till att vara delaktig i större narkotikahandel.

Att vara misstänkt innebär inte nödvändigtvis att man är skyldig, men oavsett så är det alltid bäst att kontakta en försvarsadvokat.

Vikten av rätt försvar

Offentlig försvarare vs. privat försvarsadvokat

Offentlig försvarare

 • Erbjuds ofta när den misstänkte inte har råd med en egen advokat.
 • Har en skyldighet att försvara den misstänkte till bästa förmåga.

Privat försvarsadvokat

 • Kan vara specialiserad på narkotikabrott och ha mer erfarenhet av specifika fall.
 • Kostnaden kan variera, men många gånger är det en investering i ens framtid.

Varför en advokat är avgörande

 1. Att ha rätt försvar kan göra skillnaden mellan frihet och fängelse. En advokat kan:
 2. Hjälpa dig att förstå dina rättigheter.
 3. Ge råd om hur du bäst hanterar din situation.
 4. Representera dig i domstolen.
 5. Argumentera för lägre straff eller rentav frikännande.

Behöver jag verkligen ha en advokat om jag är misstänkt för narkotikabrott?

Ja, det är starkt rekommenderat att du anlitar en advokat om du är misstänkt för narkotikabrott, eller för den delen, vilket brott som helst. Här är några skäl till varför det är viktigt:

Komplexiteten i lagstiftningen: Narkotikabrottslagstiftningen kan vara komplex. En advokat med kunskap inom området kan hjälpa dig att förstå anklagelserna och potentiella konsekvenser.

Skydda dina rättigheter: En advokat kommer att säkerställa att dina rättigheter respekteras genom hela rättsprocessen. Det inkluderar rätten att inte incriminera dig själv, rätten till en rättvis rättegång och rätten att veta varför du har arresterats.

Försvarsstrategi: En erfaren advokat kan utarbeta en försvarsstrategi baserad på bevisen, vittnesmål och andra juridiska aspekter av ditt fall.

Förhandling om straff: I vissa fall kan advokaten förhandla med åklagaren om ett mildare straff eller eventuellt nå en uppgörelse utanför domstol.

Stöd och rådgivning: Att vara misstänkt eller åtalad för ett brott kan vara en stressande och känslomässigt påfrestande upplevelse. Alla våra advokater kan ge vägledning och stöd genom hela processen eftersom dom är specialister på just brottmål.

Även om du har rätt till en offentlig försvarare om du inte har råd med en egen advokat, kan det vara värt att överväga att anlita en privat advokat som är specialiserad på narkotikabrott för att få bästa möjliga försvar.

Husfasad för advokatkontoret

Vad händer om jag väljer att inte anlita en advokat eller juridiskt ombud?

Om du väljer att inte anlita en advokat eller juridiskt ombud när du är misstänkt eller åtalad för ett brott, tar du på dig ansvaret för att försvara dig själv i domstol.

Detta kallas att vara “egen försvarare”. Det finns vissa konsekvenser och utmaningar med detta:

 • Svårigheter med juridik: Rättsprocesser kan vara komplexa, med specifika regler och förfaranden att följa. Utan juridisk utbildning kan det vara svårt att navigera i systemet.
 • Risk för misstag: Risken för att göra misstag ökar utan en advokats vägledning. Dessa misstag kan ha allvarliga konsekvenser för ditt fall.
 • Begränsad kunskap: Du kanske inte är medveten om alla dina rättigheter eller hur man bäst utnyttjar dem. Du kanske också inte känner till alla potentiella försvarsstrategier som skulle vara tillgängliga med en erfaren advokats hjälp.
 • Emotionell belastning: Att försvara dig själv kan vara emotionellt dränerande, särskilt om du är personligen involverad i de händelser som lett till åtalet.
 • Förhandlingsnackdelar: Om ditt fall skulle gå till förhandling, kan det vara svårare att förhandla med åklagaren utan en advokats expertis och erfarenhet.
 • Ingen professionell rådgivning: En advokat erbjuder inte bara juridisk rådgivning utan också emotionellt och strategiskt stöd under processen.
Advokatfirmans kontor

Om du inte har råd med en egen advokat, har du oftast rätt till en offentlig försvarare i Sverige. En offentlig försvarare utses av domstolen och kostnaden betalas av staten.

Det är alltid rekommenderat att i minsta mån ha en advokat eller juridiskt ombud vid din sida om du står inför brottsliga anklagelser.

Så, om du är misstänkt för narkotikabrott så står våra advokater redo att hjälpa dig!