Bra sidor

Ett rent och städat kontor ger ett bättre intryck

Det finns mycket att tipsa om som inte har att göra med juridiken att göra. Till exempel så behöver ett kontor vara rent och städat för att vara representativt och då är lokalvård en av flera faktorer som är avgörande faktorer. Regelbunden kontorsstädning bidrar till en ren och trivsam miljö för både medarbetare och kunder.

Har du koll på dina avtal?

Något annat som är viktigt är privatjuridik och i synnerhet de avtal som man någon gång i livet, på ett eller annat sätt kan komma att ha behov av. Ett utav de allra vanligaste privatavtalen är gåvobrev, vilket är något som bör upprättas när något av värde ges bort, även om det är till någon inom familjen. Gåvobrev kan upprättas online i till exempel denna e-tjänst för avtalshantering, eller så kan en jurist eller en juridisk kunnig person i ämnet familjerätt kontaktas. När det kommer till relationer så rekommenderas det att upprätta äktenskapsförord om man ska gifta sig eller är gift. En sådan handling reglerar nämligen vad som ska gälla vid skilsmässa. Vem ska få behålla vad och så vidare. Många tror att det är samma typ av regler och villkor som gäller för sambos som för gifta, men så är det alltså inte. För sambos gäller sambolagen och för att reglera villkoren vid en eventuell separation så kan man upprätta samboavtal. I det avtalet kan man bestämma om den enes eller den andres bostad och egendom ska vara enskild och inte delas ifall man skulle separera.