Hoppa till innehåll

Migrationsrätt

Vi åtar oss uppdrag inom migrationsrätt som offentliga biträden eller privata ombud i ärenden som rör asyl, uppehållstillstånd, uppehållsrätt, medborgarskap samt prövning av förvarsbeslut.

Migrationsrätt är ett samlat begrepp på det område inom juridiken som handlar om rätten för en utländsk medborgare att befinna sig i Sverige.

Det kan uppstå osäkerhet kring vad lagen säger och hur processen går till beträffande migrationsrätt. Vi på Advokatfirman Defens besitter den kunskapen, och våra medarbetare är mycket noga med att förklara vilka rättsliga möjligheter som finns i just ditt ärende.

Uppehållstillstånd kallas det tillstånd för en icke-medborgare att bosätta sig på ett lands territorium. En icke-medborgare som saknar uppehållstillstånd (eller andra handlingar som krävs för vistelse i ett land, till exempel visum) kan bli avvisad/utvisad av myndighet till det land där personen är medborgare. Uppehållstillstånd kan återkallas bland annat på grund av brott eller på grund av att personen har bosatt sig i ett annat land.

Uppehållsrätt Uppehållsrätt är en rätt för EU- och EES-medborgare samt deras familjemedlemmar att vistas i Sverige längre tid än tre månader utan uppehållstillstånd. Till skillnad från uppehållstillstånd behövs ingen ansökan om uppehållsrätt utan en registrering hos Migrationsverket är tillräcklig.

Förvar/förvarsbeslut
Förvar används i huvudsak för att säkerställa att en person är tillgänglig så att ett beslut om avvisning eller utvisning kan genomföras. Förvar kan även användas om det är nödvändigt för att utreda någons rätt att vistas i landet eller om någons identitet är oklar. Beslut om förvar kan fattas av MigrationsverketPolismyndigheten eller en domstol.

"En person kan inte tas i förvar enbart på grund av att han eller hon har ett avvisnings- eller utvisningsbeslut"
Anton Strand
Advokat & Delägare
Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig inom migrationsrätt?
Kontakta oss