Hoppa till innehåll

Socialrätt

Advokatfirman Defens har stor erfarenhet inom rättsområdet socialrätt och åtar sig sådana uppdrag med stort engagemang.

Socialrätt är ett känsligt och personligt rättsområde som kräver mer än bara gedigen juridisk kompetens. Advokatfirman Defens åtar sig uppdrag som offentligt biträde i mål som avser frågor om tvångsomhändertagande enligt lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT), lag om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare (LVM) och lag om rättspsykiatrisk vård (LRV).

I fall rörande LVU har vi på Advokatfirman Defens erfarenhet både av att företräda barn samt föräldrar. Vad gäller socialrätt är ärendena ofta av känslig karaktär. Vi är väl införstådda i att vi behöver förstå dig och din situation för att kunna ge dig bästa möjliga rådgivning. Därför är vi mycket noga med att lyssna på vad du har att säga och formar sedan våra råd utifrån detta.

Inom rättsområdet socialrätt förkommer flera förkortningar som kan vara svåra att förstå.

LPT: står för lag om psykiatrisk tvångsvård
LVU: står för lag om vård av unga
LVM: står för lag om vård av missbrukare
LRV: står för lag om rättspsykiatrisk vård

"Den som tvångsomhändertas har oftast rätt till ett offentligt biträde"
Anton Strand
Advokat & Delägare