Hoppa till innehåll

Juridisk kompetens med personligt engagemang

Inom det familjerättsliga området åtar sig Advokatfirman Defens ombudsuppdrag i familjerättsliga tvister avseende arv, bodelning, underhåll, vårdnad, boende och umgänge samt förordnanden som bodelningsförrättare vid äktenskapsskillnad.
Advokatfirman Defens bistår med juridisk konsultation i familjerättsliga ärenden, även i ärenden där tvist ännu inte föreligger. Önskar du upprätta testamente, äktenskapsförord, gåvobrev eller samboavtal, eller har du allmänna frågor kring arv eller samäganderätt? Då kan Advokatfirman Defens familjrättsadvokater hjälpa dig.
Advokatfirman Defens har lång erfarenhet och bred kunskap inom familjerättens områden och är också väl införstådda med att familjerättsliga frågor är av känslig karaktär. Defens medarbetare är därför inte bara juridiskt kompetenta – det personliga engagemanget är lika viktigt och våra medarbetare gör alltid sitt bästa för att sätta sig in i klientens situation.

Bodelningsförrättare: en bodelningsförrättare bistår med hjälp att få till en bodelning där du och din partner har svårigheter att samarbeta vid äktenskapsskillnad.

Samäganderätt: gemensamt ägande av sak (såsom lös egendom, fastighet, aktie, obligation) som inte utgör bland annat bolagsförhållande eller samfällighet.

"Undvik onödiga tvister i framtiden genom att upprätta testamente, äktenskapsförord eller samboavtal"
Anton Strand
Advokat & Delägare

Relaterad ordlista inom familjerätt

Boutredningsman

En boutredningsman företräder ett dödsbo och ansvarar för att bland annat avveckla skulder, förvaltning av kvarlåtenskapen, ansöka om konkurs och har redovisningsplikt. Boutredningsman förordnas av tingsrätt på begäran av dödsbodelägare.

Bodelningsförättare

En bodelningsförrättare bistår med hjälp för att få till med en bodelning där du eller din partner vägrar att samarbeta vid äktenskapsskillnad.

Samäganderätt

gemensamt ägande av sak (såsom lös egendom, fastighet, aktie, obligation) som inte utgör bland annat bolagsförhållande eller samfällighet.