Hoppa till innehåll

Albin Rundqvist

Biträdande jurist

Albin Rundqvist arbetar med brottmål, socialrätt, migrationsrätt och familjerätt. Inom brottmål arbetar Albin som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och privat försvarare. På det migrationsrättsliga området arbetar Albin som offentligt biträde i mål rörande asyl, förvar, arbetstillstånd samt anknytning. Inom socialrätt åtar sig Albin uppdrag som offentligt biträde enligt LVU, LVM och LPT. Inom familjerätt åtar sig Albin uppdrag som ombud i mål om barn (vårdnad, boende och umgänge) samt bodelning och arv.

Albin skrev sitt examensarbete inom straff- och europarätt och har tidigare arbetat på en advokatbyrå specialiserad inom brottmål. Under sin studietid läste Albin specialkurser inom kommersiell avtalsrätt och medierätt.

Albin drivs av att hjälpa människor att tillvarata deras intressen och rättigheter.

  • • Advokatfirman Defens sedan år 2021
  • • Juristassistent, SSM Living 2019–2021
  • • Juristexamen, Stockholms universitet år 2021