Hoppa till innehåll

Nora el Massry

Advokat

Advokat Nora El Massry arbetar främst med brottmål och familjerätt. Inom brottmål arbetar Nora som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Inom familjerätt åtar Nora sig uppdrag som ombud i mål om barns vårdnad, boende och umgänge samt i mål om bodelning och underhåll.

På det migrationsrättsliga området åtar sig Nora uppdrag som offentligt biträde i mål rörande asyl, förvar, arbetstillstånd samt anknytning. Inom socialrätt åtar sig Nora uppdrag som offentligt biträde enligt LVU, LVM och LPT.

Nora skrev sitt examensarbete om bevissvårigheter vid hedersrelaterade brott och har under sin utbildning läst fördjupningskurser inom straffrätt och internationell privat- och processrätt.

Nora drivs av att hjälpa andra människor med sina juridiska kunskaper och på sådant sätt ta tillvara individens intressen och rättigheter.

  • • Advokatfirman Defens sedan år 2020
  • • Studentpoolen, 7WISE Advokatbyrå år 2019–2020
  • • Juristexamen, Uppsala universitet år 2021