Hoppa till innehåll

Anna Ekström

Advokat & Delägare

Advokat Anna Ekström arbetar främst med brottmål och familjerätt. Inom brottmål åtar sig Anna uppdrag som offentlig eller privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Anna åtar sig vidare uppdrag som ombud i mål om barns vårdnad, boende och umgänge.

På det migrationsrättsliga området åtar sig Anna uppdrag som offentligt biträde i mål rörande asyl, förvar, arbetstillstånd samt anknytning. Anna Ekström biträder även klienter i ärenden avseende tvångsomhändertagande av barn och unga (LVU), av missbrukare (LVM) och av psykiskt sjuka (LPT). I övrigt kan Anna bistå med hjälp i frågor om socialförsäkring. Anna har skrivit examensarbete i arvsrätt om laglottsreglerna.

Anna drivs av att genom sina juridiska kunskaper kunna hjälpa individer i olika situationer att tillvarata sina rättigheter.

Anna Ekström är ansvarig för kontoret i Södertälje. 

  • • Advokatfirman Defens sedan år 2018
  • • Skadereglerare, Folksam år 2015 – 2017
  • • Juristexamen, Örebro universitet år 2018.